Extra Voordeel maakt gebruikt van uw gegevens om telefonisch met u contact op te nemen en/of om u schriftelijk (per mail of post) te kunnen benaderen voor offertes en facturatie. Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om u op de hoogte te brengen over relevante informatie inzake ons bedrijf en de diensten die wij aanbieden (bijv. wijziging openingsuren, nieuwe diensten, promoties,...). Extra Voordeel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om u alle nodige informatie te bezorgen.


Extra voordeel deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar extravoordeel@outlook.be. Extra Voordeel zal zo snel mogelijk op uw verzoek ingaan.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanleiding is van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Extra Voordeel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via extravoordeel@outlook.be.

Indien u geen mails meer wenst te ontvangen voor promotie en/of nieuwsdoeleinden van Extra Voordeel, gelieve dan een mail te sturen naar extravoordeel@outlook.be met vermelding "uitschrijven mailing".